STYRESAMMENSETNING

Leder Knut Arne Busch
Nestleder Siv Heide
Sekretær Vegard Moen Pedersen
Andre medlemmer Ida Kveinå
  Jim Aarmo
  Solveig Vikestad
Repr. til styret Knut Arne Busch
Vara Siv Heide

 


Vedtektene for FAU ved Bindalseidet skole finnes til venstre, der finner du også linker til fug.no