VÅRE PLANER

På Bindalseidet skole har vi visjoner og mål for hvordan det jobbes på skolen. Ved å klikke på de forskjellige elementene listet til venstre kan du se vår tilnærning til det forskjellig områdene.

Øverst til venstre finner du vår visjon. Der finner du også plan mot mobbing og hvordan utføre klasseledelse. Du kan se info om læringstrategier, matematikk, hvordan vi jobber med dyslexi og entreprenørskap. Samt se våre beredskapsplaner ved konflikt eller ulykke.

Nederst finner dere faglige linker hovedsaklig rettet mot fagene norsk, samfunnsfag og geografi.