INFO


- STYRET

- FAU

- NETTVETT

- ANSATTE
- SKOLENS LEDERTEAM
- ELEVRÅD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOHJØRNET

Viktig info for 2018-2019

- Opplæringsloven § 9A
-
Skolerute 2018/2019
- Leksehjelp 2018/2019
- Fleksibel ferieordning for 2018/2019
- Bestille skolelunsj ?
- Hva gjør en klassekontakt?
- Behandling av personopplysninger

- Ordensreglement for Bindalseidet skole
- Føring av fravær i grunnskole

Til venstre finnes informasjon om styret og FAU. Under nettvett finner du skolens tilnærming til akkurat nettvett , samt diverse linker som handler om nettvett for unge.

Du får en oversikt over ansatte og hvordan de kan kontaktes. Oversikt over klassestyrere og skolens lederteam. Elevrådet ser du også her.

 

 

 

bindalseidet skole