SKOLENS LEDERTEAM
(tilbake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDERTEAMENE OG KLASSESTYRERE

Rektor Olaug Mikalsen
Teamleder småskolen Sylva Thomassen
Teamleder mellomtrinnet Vigdis Gutvik
Teamleder ungdomsskolen Steinar Heimstad
Klassestyrere  
1. og 2. klasse Merete Berg Hansen
3. og 4. klasse Wenche Myhre
5. klasse Eli Heide Åsaune
6. og 7. klasse Vigdis Gutvik
8. klasse Mona Erfjord Hald
9. klasse Mona Erfjord Hald
10. klasse Kjell Eivind Grande