SKOLENS LEDERTEAM
(tilbake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDERTEAM OG KONTAKTLÆRERE 2021-2022

Rektor Per André Johansen
Teamleder småskolen Eli Heide Åsaune
Teamleder mellomtrinnet Sylva Kveinen Thomassen
Teamleder ungdomsskolen Elin Kristine Vareide Lian
Kontaktlærere  
1. og 2. klasse Eli Heide Åsaune
3. klasse Anja Bangstad
4. klasse Kristine Enora Kjeldsand
5.,6. og 7. klasse Tom Rune Helstad
8. klasse Jørund Lislien
9. og 10. klasse Kjell Eivind Grande