SKOLENS LEDERTEAM
(tilbake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDERTEAM OG KONTAKTLÆRERE 2020-2021

Rektor Per André Johansen
Teamleder småskolen Eli Heide Åsaune
Teamleder mellomtrinnet Sylva Kveinen Thomassen
Teamleder ungdomsskolen Jørund Lislien
Kontaktlærere  
1. klasse Eli Heide Åsaune
2. klasse Eli Heide Åsaune
3. klasse Kristine Enora Kjeldsand
4. og 5. klasse Tom Rune Helstad
6. og 7. klasse Hanne Wågan Olsen
8. klasse Jørund Lislien
9. og 10. klasse Kjell Eivind Grande