STYRET
(tilbake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING

Leder Martin Kvarsvik  
Nestleder Bertil Kalvik
Styremedlem Vegard Pedersen Vara 1 Elisabeth Sevaldsen
Styremedlem Tina Kveinsjø Vara 2 Mona Erfjord Hall
Styremedlem Kjell Eivind Grande Personlig Vara Eli Heide Åsaunet

OGSÅ MØTE- OG TALERETT VED STYREMØTER

FAU Knut Arne Busch Vara  
Elevråd Ole Christian Brønmo Vara Thale Christensen
Andre ansatte Kristin Seterøy Vara  
Kommunal representant Svanhild Båtnes Vara  
Ansattes repr. Kristine Kjeldsand Vara Elin Lian
Sekretær Olaug Mikalsen