STYRET
(tilbake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING

Leder Kjell Eivind Grande  
Nestleder Bertil Kalvik
Styremedlem Arnstein Svaldsen-Bekkavik Vara 1 Elisabeth Sevaldsen
Styremedlem Tina Kveinsjø Vara 2 Mona Erfjord Hall
Styremedlem Eli Heide Åsaunet Personlig Vara Wenche Myhre

OGSÅ MØTE- OG TALERETT VED STYREMØTER

FAU Marit Sand Engh Vara  
Elevråd Sverre Hald Vara Mathias Nygård Hanssen
Andre ansatte Elisabeth Sevaldsen Vara  
Kommunal representant Ruth Skjelsvik Vara  
Ansattes repr. Kristine Kjeldsand Vara Elin Lian
Sekretær Per-André Johansen