STYRET
(tilbake)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING

Leder Martin Kvarsvik  
Nestleder Solveig Kalvik
Styremedlem Nina Lian Vara 1 Trine Sivertsen
Styremedlem Solveig Vikestad Vara 2 Ann Kristin Vikan
Styremedlem Kjell Eivind Grande Personlig Vara Kristine Kjeldsand

OGSÅ MØTE- OG TALERETT VED STYREMØTER

FAU Knut Arne Busch Vara  
Elevråd Tale Christensen Vara Kristoffer Busch Bøkestad
Andre ansatte Gosia Botn Vara  
Kommunal representant Svanhild Båtnes Vara  
Ansattes repr. Eivind Sommerseth Vara Elin Lian
Sekretær Olaug Mikalsen